Långtidsplan SM

Om möjligt söks samordning av SM Springskytte med Polisidrottsförbundet då detta visat sig gynna deltagrantalet.

SM Skidskytte och RM Falling Target har efter beslut av Förbundsstyrelsen lagts vilande tills vidare.

SM Milsnabb läggs med fördel dagen före SM prec/fält, gärna nära/längs vägen men, alt. vid SM.