Svenska Mästerskapen

Redan i början av Förbundets historia var tävlingsverksamhet högt prioriterad och det första svenska mästerskapet genomfördes 1941. Den första SM-tävlingen arrangerades av SAPK och innefattade endast banskjutning, det som idag kallas precision.

Det dröjde fram till 1948 innan det första SM:et i fältskjutning arrangerades av Uppsala läns pistolskyttekrets. Fortsättningsvis har SM arrangerats av en eller flera kretsar, på uppdrag av Förbundet.

1971 arrangeras första SM i pistolfältskjutning på skidor som även kallades ”Vinter-SM”. Senare införlivas även Skidskytte i Vinter-SM. Båda SM-tävlingarna är i nuläget vilande.

Den vanliga gången för att en gren skall få SM-status är att börja som ett Riksmästerskap (RM) och 1991 genomförs Riksmästerskap i Springskytte i Sunne och 1994 bedömdes grenen vara mogen för att få SM-status.

På motsvarande sätt har därefter Magnumfältskytte fått SM-status 1994, PPC 2010 och Militär Snabbmatch 2013.