Rikstävlingen – Hemortens banor

Rikstävlingen på Hemortens banor är den i särklass med traditionsrika pistolskyttetävlingen i Sverige. Denna precisionstävling startade redan 1935 och deltagarantalet har under den senaste tiden ökat markant.

Din skytteklubb anmäler hur många starter de önskar till Svenska Pistolskytteförbundet och får sedan skjutkort, klisterlappar (kontrollappar) och information skickat till sig. Innan tävlingen börjar ska uppgifter om skyttarna vara antecknade på skjutkort samt på deras kontrollappar. Det är viktigt att klisterlapparnas nummer överensstämmer med numret på skjutkortet. Lapparna klistras därefter mitt i tavelspegelns baksida.

Tävlingen omfattar en provserie som skjuts på separat tavelspegel utan klisterlapp. Därefter skjuts sex tävlingsserier precision på tavelspeglarna med de påklistrade lapparna. Klisterlapparna är märkta A och B och man skjuter tre serier på varje tavelspegel.

Resultatet samlas in av klubben och rapporteras till förbundet för sammanställning av resultatlistor. Viktigt är att klubben måste spara tavelspeglarna efter tävlingen för att eventuellt kunna skickas in för kontroll. Det vore tråkigt om ett riktigt bra resultat inte kunde verifieras om tavelspegeln har kastats.

Rikstävlingen med luftpistol

Rikstävlingen på Hemortens banor finns även i luftpistol för ungdomar. Denna går normalt av stapeln från den 1 december till slutet på februari nästföljande år. Detta är ett utmärkt tillfälle för klubbarnas ungdomar att känna på en större tävling och mäta sig med landets övriga skyttar.