Stormästarmärke

Stormästarmärket utdelas som erkänsla för utmärkta prestationer vid stora tävlingar under ett flertal år.

Läs mer om stormästarmärket här.