Pistolskyttemärken

Pistolskyttemärket, som utarbetats i samråd med och godkänts av Riksheraldikern, har ovanstående utseende. De korslagda vapnen är hjullåspistoler från Gustav II Adolfs rustkammare, numera förvarade i Livrustkammaren. Pistolskyttemärket, som är bevis på uppnådd färdighet i skjutning med av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen, har till ändamål att väcka och vidmakthålla intresset för och främja skjutskickligheten med dessa. Pistolskyttemärket utdelas av Förbundet.Mer information om pistolskyttemärket finns att läsa i skjuthandboken

Grundmärken

Lägre årtalsmärke

Högre årtalsmärken

Högre årtalsmärken kvist

Högre årtalsmärken emalj