Luftpistol för ungdomar

Brons-, silver- och guldmärket kan erövras under samma kalenderår. Påbyggnadsmärke finns i guld med 1, 2 respektive 3 stjärnor. Märke av högre valör kan erövras endast av den som tidigare löst ut märke av närmast lägre valör.

Läs mer om märket i skjuthandboken.