Skjuthandboken och SäkB

Skjuthandboken

Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok, upplaga 18, är fastställd att gälla från och med den 1 januari 2020.

Enligt de nya rutiner som fastställdes av Förbundsmötet 2007 kommer varje upplaga av skjuthandboken att gälla under två år.
Kretsar, föreningar och enskilda medlemmar är skyldiga att följa skjuthandbokens föreskrifter i samband med utövandet av Förbundets verksamhet.

Ladda hem som PDF

Beställ som papperskopia

Ändringar i SHB 2020

Rättelser SHB 2020

 

SäkB

SäkB innehåller fastslagna säkerhetsbestämmelser för civilt skytte.

Säkerhetsbestämmelserna har utarbetats med Försvarsmaktens ”SäkI 2013” som grund och anpassats till de civila skytteorganisationernas utbildning och skjutprogram. Bestämmelserna är utarbetade av Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Jägareförbundet.

OBS! Då Polismyndigheten besiktigar efter SäkB 2015 så finns även den som PDF nedan.

 

SäkB 2015 som PDF

SäkB 2020 som PDF

 

 

 

 

Svenska Pistolskytteförbundets regler för tävling i Fältskjutning och Militär Snabbmatch med Försvarsmaktens personal. Ver 2017-06-27

Ladda hem som PDF