Skjuthandboken och SäkB

Skjuthandboken

Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok, upplaga 16, är fastställd att gälla från och med den 1 januari 2016.

Enligt de nya rutiner som fastställdes av Förbundsmötet 2007 kommer varje upplaga av skjuthandboken att gälla under två år.
Kretsar, föreningar och enskilda medlemmar är skyldiga att följa skjuthandbokens föreskrifter i samband med utövandet av Förbundets verksamhet.

Ladda hem som PDFBeställ som papperskopia

SäkB

SäkB innehåller fastslagna säkerhetsbestämmelser för civilt skytte.

Säkerhetsbestämmelserna har utarbetats med Försvarsmaktens ”SäkI 2013” som grund och anpassats till de civila skytteorganisationernas utbildning och skjutprogram. Bestämmelserna är utarbetade av Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Jägareförbundet.

Ladda hem som PDFBeställ som papperskopia