Skjuthandboken och SäkB

Skjuthandboken

Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok, upplaga 17, är fastställd att gälla från och med den 1 januari 2018.

Enligt de nya rutiner som fastställdes av Förbundsmötet 2007 kommer varje upplaga av skjuthandboken att gälla under två år.
Kretsar, föreningar och enskilda medlemmar är skyldiga att följa skjuthandbokens föreskrifter i samband med utövandet av Förbundets verksamhet.

Ladda hem som PDF Beställ som papperskopia

Ändringar i upplaga 17

Ladda hem som PDF

Rättelser upplaga 17

Det är ofrånkomligt att det i alla publikationer förekommer tryckfel, mer eller mindre allvarliga. I nedanstående dokument återfinns rättelser av de fel som bedöms som mer väsentliga än andra.

Ladda hem som PDF

SäkB

SäkB innehåller fastslagna säkerhetsbestämmelser för civilt skytte.

Säkerhetsbestämmelserna har utarbetats med Försvarsmaktens ”SäkI 2013” som grund och anpassats till de civila skytteorganisationernas utbildning och skjutprogram. Bestämmelserna är utarbetade av Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Jägareförbundet.

Ladda hem som PDFBeställ som papperskopia

 

 

 

 

Svenska Pistolskytteförbundets regler för tävling i Fältskjutning och Militär Snabbmatch med Försvarsmaktens personal. Ver 2017-06-27

Ladda hem som PDF