Regelkommittén

Anders Khemi

Ordinarie ledamot, vice styr.ordf. ,ordf. regelkommittén

Bo Walger

Biträdande generalsekreterare

Ansvarar för uppdatering av hemsidan. Sammanställer tävlingsprogrammet, ledamot av regelkommittén, handlägger FMI och mycket mer.

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare

Lena Sjögren

Ordinarie ledamot