Magnumfältskjutning

Magnumfältskytte kan beskrivas som en kombination precisionsskjutning och traditionell fältskjutning. En tävling består normalt av 8 stationer med varierande fältskyttemål i terrängen. Normalavståndet är ca 80-100 meter och de riktigt långa avstånden kan vara ända upp till 180 meter. God förmåga till avståndsbedömning är därför av stor vikt för att kunna kompensera för de tämligen krokiga kulbanorna.

För att skydda knän och ben mot rökgaser använder skyttarna ofta en liten matta.

Magnumfältskytte är kanske inte en nybörjargren men för exempelvis en erfaren fältskytt eller precisionsskytt som söker nya utmaningar är det en perfekt gren. För mer information se skjuthandboken.