PPC (Precision Pistol Competition)

Thomas Svensson under PPC VM 2015

PPC (Precision Pistol Competition) är förbundets näst yngsta gren upptagen 2005. En perfekt gren för Dig som önskar lite mer dynamik i skyttet med bl.a. omladdningar under skjuttiden. Det är en internationell gren som har sitt urspung i det amerikanska polisskyttet. Skjutningen sker stående, sittande och liggande på olika avstånd enligt fastställt matchschema.

Genomförande

Johan Ahlbeck tar stöd mot barrikaden

En tävling är indelad i ett antal steg s.k. ”stager”. I vaje stage skjuts melan 6 och 24 skott i en eller flera ställningar. Dessa kan vara liggande (på mage), sittande, knästående, stående eller stående med barrikadstöd (på höger och vänster sida om barrikaden).

Avståndet varierar mellan 3 och 50 yards och tiden mellan 8 och 165 sekunder. Alla ställningar, avstånd och tider förekommer inte i alla vapengrupper. Beroende på vapengrupp är också det totala antalet skott olika, 48, 60 eller 150.

”Barrikaden” är en stolpe, c:a 10×10 cm. Att sätta upp den stadigt i marken är inget problem, däremot att ha den både stadig och löstagbar.

Måltavlor

En fin träffbild där alla tiorna även räknas som X

Tavlan har X, 10, 9, 8 ch 7, därutanför bom. Den kan tyckas stor, men på 50 yards är detta en svår uppgift. En PPC skytt måste ha extremt bra precision för att träffa X vilken också används för att särskilja placeringarna i en resultatlista. I resultaten anges alltid poäng samt antal X, t.ex. 1345/21.

Du kan läsa mer om regler i skjuthandboken samt mer om PPC på Svenska PPC-Cupens hemsida.