Magnumprecision

Förbundets yngsta gren, upptagen 2014. En banskyttegren där man skjuter mot pistoltavla på 50 m med grovkalibriga vapen.

10:ans ring är precis som i vanlig precisionsskjutning endast 50 mm. Detta kräver enorm precision med de grovkalibriga vapen skyttarna använder.

Läs mer om magnumprecision i skjuthandboken.