Om pistolskytte

Svenska Pistolskytteförbundet har många olika skyttegrenar.
Bakom rubrikerna till vänster finns en presentation av dessa. Som medlem väljer Du vilken eller vilka grenar Du vill ägna dig åt.
Du väljer också ambitionsnivå. Vare sig Du har som mål att bli svensk mästare eller vill skjuta pistol en gång i veckan med kompisarna i klubben är Du lika välkommen och lika värdefull för Förbundet.

Pistolskytte är en idrott för alla