Utmärkelsetecken

Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj

Medaljen, instiftad 1937 och av HM Konungen nådigt gillad 1951, är oval i storlek 31,5 x 26 mm och försedd med kunglig krona. Medaljen är på framsidan försedd med Konungens profilporträtt jämte inskription i kanten ”Carl XVI Gustaf Sveriges Konung” och på frånsidan med en lagerkrans, inskriptionen ”Svenska Pistolskytteförbundet” samt (ingraverat) mottagarens namn samt årtal för tilldelandet. Medaljen bärs på bröstet i grönsvartvitt band. Medaljbandet återger den ursprungliga pistolskyttetavlans färger.

Medaljen utdelas i enlighet med Förbundets medaljreglemente.

Förslagsrätt tillkommer Förbundsordföranden, Förbundsstyrelsens ordförande, envar övrig ordinarie medlem av Förbundsstyrelsen, ordförande i pistolskyttekrets samt pistolskyttekretsarnas styrelser.

Ansökan skall ske på för ändamålet avsett formulär och vara Förbundskansliet till handa senast den 1 april.

Medaljen utdelas som regel endast till den som i enlighet med medaljreglementet kvalificerat sig genom arbete i Förbundsstyrelsen, landsdels Arbetsutskott och/eller kretsstyrelse.

Den som nedlagt förtjänstfullt arbete inom förening belönas inom ramen för respektive krets bestämmelser för utmärkelsetecken och i enlighet med kretsens bestämmelser.

Svenska Pistolskytteförbundets Jubileumsmedalj

Förbundsstyrelsen har med anledning av Förbundets 75 årsjubileum instiftat Svenska Pistolskytteförbundets jubileumsmedalj.

Avsikten är att skapa möjligheter att kunna honorera personer som lagt ned ett stort arbete till det nationella pistolskyttets fromma utan att fylla de formella kraven för Förbundets förtjänstmedalj (att ha verkat på lägst kretsnivå).

Förslagsrätt tillkommer Förbundsstyrelsen, pistolskyttekretsarnas styrelser och styrelsen i till Förbundet ansluten förening.

Ansökan sker på genom detta formulär.

Förenklat ansökningsförfarande (ärendet behandlas av GS på delegation av Medaljkommittén) tillämpas varför ansökan kan göras när som helst under året. Detta förfarande garanterar även snabb handläggning.

Förutsatt att ansökan godkänns sänds medaljen (inklusive miniatyr) omgående till förslagsställaren för gravyr och utdelning under högtidliga former.

Medaljen är i kontrollerat silver och kostar 650 kr inklusive miniatyr. Faktura bifogas medaljen. Gravyr ingår inte i priset utan ombesörjs av förslagsställaren. Etui ingår inte men kan beställas från kansliet (Pris 30 kr)

Regelmentet för hur förbundets utmärkelsetecken delas ut finns i skjuthandboken.