Verkställande utskottet

Anders Khemi

Ordinarie ledamot, vice styr.ordf. ,ordf. regelkommittén

Claes-Håkan Carlsson

Ordinarie ledamot, ordf. utb.kommittén

Mike Winnerstig

Ordinarie ledamot, Styr.ordf, presstalesman

John-Åke Andersson

Ordinarie ledamot, ordf. tävlingskommittén

Lars T. Andersson

Ordinarie ledamot

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare

Bo Walger

Biträdande generalsekreterare

Ansvarar för uppdatering av hemsidan. Sammanställer tävlingsprogrammet, ledamot av regelkommittén, handlägger FMI och mycket mer.