Verkställande utskottet

Anders Khemi

Ordinarie ledamot, vice styr.ordf. ,ordf. regelkommittén

Claes-Håkan Carlsson

Ordinarie ledamot, ordf. utb.kommittén

Mike Winnerstig

Ordinarie ledamot, Styr.ordf, presstalesman

Per-Anders Svensson

Ordinarie ledamot

Marie Brunsson

Ordinarie ledamot

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare, ansvarig utgivare pistolskytteforbundet.se

Bo Walger

Biträdande generalsekreterare

Ansvarar för uppdatering av hemsidan. Sammanställer tävlingsprogrammet, ledamot av regelkommittén, handlägger FMI och mycket mer. Har ni regelfrågor eller tävlingsfrågor så är det till Bo ni vänder er.