Förbundsordförande och förbundstyrelsen

Förbundsordförande

Stefan Kristiansson

Förbundsordförande

Förbundsstyrelsen

Mike Winnerstig

Ordinarie ledamot, Styr.ordf, presstalesman

Anders Khemi

Ordinarie ledamot, vice styr.ordf. ,ordf. regelkommittén

Jim Eriksson

Ordinarie ledamot

Per-Anders Svensson

Ordinarie ledamot

Susanne Svensson

Ordinarie ledamot

Lars T. Andersson

Ordinarie ledamot

Claes-Håkan Carlsson

Ordinarie ledamot, ordf. utb.kommittén

Göran Lindskog

Ordinarie ledamot

Lena Sjögren

Ordinarie ledamot

John-Åke Andersson

Ordinarie ledamot, ordf. tävlingskommittén

Sören Wahlberg

Ordinarie ledamot

Bengt Flodin

Suppleant

Per Andersson

Supleant

Thomas Svensson

Suppleant

Henrik Käck

Suppleant

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare

Bo Walger

Biträdande generalsekreterare

Ansvarar för uppdatering av hemsidan. Sammanställer tävlingsprogrammet, ledamot av regelkommittén, handlägger FMI och mycket mer.