Förbundsordförande och förbundstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Mike Winnerstig

Ordinarie ledamot, Styr.ordf, presstalesman

Anders Khemi

Ordinarie ledamot, vice styr.ordf. ,ordf. regelkommittén

Jim Eriksson

Ordinarie ledamot

Per-Anders Svensson

Ordinarie ledamot

Claes-Håkan Carlsson

Ordinarie ledamot, ordf. utb.kommittén

Henrik Käck

Ordinarie ledamot

Thomas Svensson

Ordinarie ledamot

Erik Everbrink

Ordinarie ledamot

Anna Ölund

Ordinarie ledamot

Marie Brunsson

Ordinarie ledamot

Magnus Herner

Ordinarie ledamot

Bengt Flodin

Suppleant

Lars Andréasson

Suppleant

Hans Reschke

Suppleant

Björn Rutgersson

Suppleant

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare, ansvarig utgivare pistolskytteforbundet.se