Förbundsordförande och förbundstyrelsen

Förbundsordförande

Stefan Kristiansson

Förbundsordförande

Förbundsstyrelsen

Mike Winnerstig

Ordinarie ledamot, Styr.ordf, presstalesman

Anders Khemi

Ordinarie ledamot, vice styr.ordf. ,ordf. regelkommittén

Jim Eriksson

Ordinarie ledamot

Per-Anders Svensson

Ordinarie ledamot

Claes-Håkan Carlsson

Ordinarie ledamot, ordf. utb.kommittén

Henrik Käck

Ordinarie ledamot

Thomas Svensson

Ordinarie ledamot

Lena Sjögren

Ordinarie ledamot

John-Åke Andersson

Ordinarie ledamot, ordf. tävlingskommittén

Sören Wahlberg

Ordinarie ledamot

Erik Everbrink

Ordinarie ledamot

Bengt Flodin

Suppleant

Per Andersson

Supleant

Anna Ölund

Suppleant

Marie Brunsson

Suppleant

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare, ansvarig utgivare pistolskytteforbundet.se

Bo Walger

Biträdande generalsekreterare

Ansvarar för uppdatering av hemsidan. Sammanställer tävlingsprogrammet, ledamot av regelkommittén, handlägger FMI och mycket mer. Har ni regelfrågor eller tävlingsfrågor så är det till Bo ni vänder er.