Medlemstidningen

Nationellt Pistolskytte

Nationellt Pistolskytte (NP) är Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning. Den är Sveriges största (och enligt mångas uppfattning bästa) skyttetidning med en upplaga på drygt 17.000 exemplar. Tidningen (som kommer ut med fyra nummer per år) har karaktär av medlemstidning och går ut till alla som rapporterats som aktiva medlemmar.

Den som inte är aktiv medlem men ändå vill ha tidningen kan prenumerera genom att kontakta Förbundskansliet.

Då NP är en av Förbundets viktigaste informationskanaler distribueras den även till samtliga riksdagsmän, samtliga polisdistrikt och vissa andra personer och institutioner som bedöms vara betjänta av information om Förbundet och dess verksamhet.

Vill du annonsera i tidningen? Kontakta då redaktionen på np@liteolika.se för prisuppgifter och mer information.

Redaktionen är också tacksam för uppslag och artiklar från läsekretsen. Kontakta någon av tidningens redaktörer på np@liteolika.se.

Peter Stålbrand

Kommunikatör, Redaktör Nationellt Pistolskytte

Anna Stålbrand

Kommunikatör, Redaktör Nationellt Pistolskytte

Utgivningsplan 2020

NrManusstoppUtgivning
13 februari16 mars
24 maj15 juni
310 augusti21 september
42 november14 december

2020

2020-3

2020-2

2020-1

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010