Försvarsverksamhet

Förbundet är sedan tillkomsten 1936 en frivillig försvarsorganisation och i de första stadgarna framgick tydligt uppgiften att ”…främja skjutskickligheten med pistol av arméns modell..”. Stadgarnas formulering har ändrats men Förbundet är alltjämt en frivillig försvarsorganisation med uppdrag från Förvarsmakten (FM).

År 2005 uppdrog FM åt Förbundet att utbilda instruktörer avsedda att stödja Utlandsstyrkan och andra delar av FM i deras pistolutbildning.
Förbundet har därför i enlighet med ovanstående uppdrag utbildat två omgångar med instruktörer (sammanlagt 21 stycken).
I nedanstående broschyr framgår vad dessa instruktörer kan erbjuda.