Förbundsmöte

Förbundsmötet 2022

 

Inkomna motioner till förbundsmötet 2022

Gävleborgs Pistolskyttekrets

Motion angående undantagsregel för hölstrande av semiautomatisk pistol

Motion angående 1500 Optics

Dalarnas Pistolskyttekrets

Motion angående normalstadgar för pistolskyttekrets

Uppsala Läns Pistolskyttekrets

Motion FM Uppsalakretsen 1

Motion FM Uppsalakretsen 2

Motion FM Uppsalakretsen 3

Stockholms Pistolskyttekrets

Utveckling av MAP (MedlemsAdministrativt Program) avseende föreningars styrelsehistorik

Malmöhus Pistolskyttekrets

Ändra från tvingande till rekommendation att undvika krock mellan närbelägna tävlingar

 

Samtliga motioner inklusive Förbundsstyrelsens yttrande