Förbundsmöte

Förbundsmötet 2020

 

Uppdaterad 2020-09-30

Förbundsmöte skall enligt stadgarna hållas före juni månads utgång. Samtidigt är det en demokratisk självklarhet att alla kretsar måste ha möjlighet att delta i debatten, ställa förslag och rösta. Det var därför olämpligt, eller omöjligt, att genomföra förbundsmötet på planerat datum, 13-14 juni.
Förbundsmötet kommer att hållas 2020-11-14, som videomöte. Formell kallelse med detaljer och stadgeenliga handlingar kommer att sändas ut minst fyra veckor innan mötet. Handlingar kommer även successivt att publiceras på denna sida.
Läget har förhindrat en del kretsar och föreningar att behandla motionerna till förbunds-mötet. Förbundsstyrelsen yrkar därför bordläggning till nästa Förbundsmöte av samtliga motioner till årets Förbundsmötet.
Beslutet fattat av förbundsstyrelsen 2020-09-26.

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare

Motioner såsom pdf.

Verksamhetsberättelse som pdf.

Årsbokslut som pdf.

Revisionsberättelse som pdf.