Förbundsmöte

Förbundsmötet 2023

Inkomna motioner

Västerbottens pistolskyttekrets:

  • Förlängning av Rikstävlingen för Hemortens banor i Precision och Magnumprecision
  • Tidigareläggning av Rikstävlingen för Hemortens banor i PPC och Militär snabbmatch

Skaraborgs pistolskyttekrets

  • Motion angående klassindelning i A, B och R för fältskytte
  • Motion angående stafettlag i springskytte

Kalmar Läns Södra pistolskyttekrets

  • Borttagande av förbud mot användning av ”Magnumammunition”och ”magnumladdad ammunition”