Vill du gå Högvakt?

Flygvapenfrivilliga (FVRF) rekryterar till Högvaktstjänstgöring

Om du är intresserad klicka här för mer information.