Viktigt meddelande

Skrivelse från Polismyndigheten i Västra Götaland till vapenhandlare och intresseorganisationer.

Bifogad skrivelse har inkommit från Polismyndigheten i Västra Götaland med hemställan om distribution till kretsarna i Västra Götaland för spridande till föreningarna inom egen krets.

Klicka här