Viktig info från Kansliet!

  • Nya Skjuthandboken upplaga 17 är försenad. Beräknas komma under februari.
 
  • Märkeshanteringen görs på traditionellt sätt även i år p.g.a en del tekniska problem. Så vänta inte med att skicka in era beställningar.
 
  • Hemortenspriserna är beställda och börjar skickas ut fortast möjligt.
 
  • P.g.a att medaljberäkningen för Rikstävlingsmedaljerna inte är färdig kommer det att skickas ut separat beställningsblanketter i år.