Vår nya hemsida

Vi har en ny hemsida men...

Som ni säkert har noterat så finns det saker som inte är klara. Men vi har ändå gjort bedömningen att den är tillräckligt ”färdig” för att publiceras. En hemsida blir naturligtvis aldrig helt färdig för då är den inte ett levande dokument längre. Ett exempel på vad som kommer att åtgärdas inom kort är hur föreningar och kretsar presenteras. Föreningarna kommer att få ta ställning till om och vad som skall publiceras om dem.

Tävlingsprogrammet är naturligtvis beroende av att vi får in information från arrangörerna. Så fort som ni har färdiga dokument såsom inbjudan, anmälan och senare resultat, skicka in dessa digititalt.