Vapengrupp B

På förekommen anledning görs vissa förtydlingar angående motionerna, vid 2009 års Förbundsmöte, rörande vapengrupp B.

Protokoll Ordinarie Förbundsmöte 2009

Årets Ordinarie Förbundsmöte genomfördes söndagen den 14 juni. Protokollet har godkänts muntligt av justeringsmännen och har skickats ut för formell justering. Utlagt protokoll kommer att ersättas med underskrivet protokoll så snart det är möjligt.

Klarläggande

Förbundsmötets beslut avseende motionerna 1 och 2 innebär att;

  • Minimivikten för tryckets hårdhet i Vapengrupp B sänks till minst 1000 g. Detta gäller för såväl pistol som revolver i såväl fältskjutning som precisionsskjutning.

Denna regeländring träder i kraft med upplaga 13 av SHB 2010-01-01.

  • För vapengrupp R (fältskjutning) samt vapengrupp A (fältskjutning och precisionsskjutning) gäller oförändrad minimivikt på 1360 g.

Mats Stoltz

Generalsekreterare