Valextra – Pistolskyttet och valet 2018

2018 är ett ovanligt komplext valår, med oklara regeringsalternativ och en mycket instabil politisk miljö i Sverige. Som vanligt har vi inom Svenska Pistolskytteförbundet genomfört en undersökning bland riksdagspartierna om hur de ställer sig till några just nu viktiga frågor för pistolskyttet och förbundets roll som frivillig försvarsorganisation. Förbundet tar aldrig partipolitisk ställning, men har i uppgift att redovisa partiernas ställningstaganden i de frågor som är viktiga för svenskt pistolskytte.

I vår medlemstidning Nationellt Pistolskytte, utgåva 3/2018, publiceras artikeln ”Valextra”. Artikeln är skriven av Svenska Pistolskytteförbundets styrelseordförande Mike Winnerstig, och den presenterar partiernas inställning till fem aktuella frågor som är av stor betydelse för det svenska pistolskyttet och för Svenska Pistolskytteförbundet.

Tidningen är planerad att vara förbundets medlemmar tillhanda den 4 september. För att låta alla ta del av artikeln i tid publiceras den därför som ett särtryck på länken nedan.

Valextra – Nationellt Pistolskytte 3/2018

Filen är av typen Adobe PDF. Läsare med äldre datorer kan därför behöva installera Adobe PDF Reader.