Uppdaterad Riksmästarklassförtecking

Här är en ny uppdaterad lista över riksmästare i landet.

Riksmästarklass 2023 ver 5