Ungdomskurs specialistofficer

Försvarsutbildarna genomför under vecka 24-25 en ungdomskurs med temat "Att jobba som reservofficer med inriktning specialistofficer".

Se länk nedan