Tillståndsprövning av vapendelar m.m. Ds 2018:30

Regeringens utredare kom idag med sin PM om bland annat "synnerliga skäl". Han föreslår inte att ta bort formuleringen ur Vapenlagen, men att innebörden av dessa skäl ska anges i Vapenförordningen. Förslaget till förordningstext överensstämmer i huvudsak med de allmänna råden i dagens FAP 551-3 kapitel 5, med ett undantag; han anser inte att man vid prövande av behov för ytterligare vapen ska se på hur mycket redan innehavda vapen används.

Förbundet ska naturligtvis, i samverkan med andra organisationer, utvärdera förslaget i detalj i samband med kommande remissbehandling. Särskilt viktigt är det att fundera över om det ger utrymme för överraskande, extensiva tolkningar från rättsväsendets sida.

Utöver de synnerliga skälen innehåller denna PM ett antal andra förslag som inte direkt berör skyttet inom SPSF.

Klicka här