Temporärt upphävande av regler om vapenkontroll

  

På grund av de stora riskerna för spridning av Coronavirus just nu har Verkställande Utskottet beslutat att med omedelbar verkan temporärt upphäva bestämmelserna i Skjuthandboken moment C.4.2.1, andra stycket, om obligatorisk vapenkontroll vid vissa tävlingar. Beslutet gäller tills annat meddelas. Detta innebär att tävling utan genomförd vapenkontroll är standardmedaljgrundande.

På uppdrag av Verkställande utskottet

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare