Svenska Pistolskytteförbundets Valextra

Inför valet 2014 har SPSF som vanligt frågat de politiska partierna om hur de ställer sig till ett antal viktiga frågor för oss pistolskyttar. I det kommande numret av NP, som distribueras i början av september, kommer partiernas svar att redovisas. Med tanke på att resultatet av riksdagsvalet kan bli ovanligt komplicerat i år vill vi dock ge SPSF:s medlemmar möjlighet att ta del av svaren redan nu. Klicka på länken längst ned och ta del av innehållet.

En slutsats vi kunnat dra av enkäten är att det politiska
läget är relativt bra för oss. Inget parti går till val på skärpta regler för
vapeninnehav och i stort sett samtliga partier delar vår syn på vad som är det riktiga problemet med vapen, nämligen illegala vapen i händerna på kriminella.
Detta kan exemplifieras av att ett parti publicerat ett helt separat
valdokument om hur man ser på vapen, jakt och skytte. Detta dokument
publicerades efter att enkäten besvarats varför vi inte kunde föra in resultaten där, men det bör noteras att den sista punkten i detta dokument innebär ett förslag om att ta bort begreppet ”synnerliga skäl” i vapenlagstiftningen, något som SPSF krävt länge. även om vi har en bra bit att gå vad gäller detta så är det ett utmärkt första steg på vägen. även i övrigt är flertalet av förslagen rimliga. Klicka på länken nedan för att ta del av
dokumentet!

Och glöm inte att kontakta riksdagsledamöterna! Om ni håller med det partiet står för i vapen- och skyttefrågor, skriv det  – om ni tycker att partiet har fel, skriv det ännu tydligare! Alla riksdagsledamöters mailadresser går att hitta på www.riksdagen.se.

Låt oss hoppas att årets val innebär att vi får en regering, oavsett partifärg, som tar skytte på allvar som den samhällsnyttiga och roliga verksamhet som det är.

Mike Winnerstig

Styrelseordförande och
presstalesman, SPSF