Studie avseende förvaring och stöld av skjutvapen i Sverige

Fil.Dr Erik Lakomaa, Handelshögskolan, har genomfört ett forskningsprojekt avseende förvaring och stöld av skjutvapen i Sverige. Studien är baserad på en genomgång av de 3336 polisrapporter om vapenstölder som upprättats mellan 2008 och 2010 (och mellan 1995 och 2010 i Stockholms län).

Studien är avsedd att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift och visar att:

  • Antalet stölder av moderna licensblagda skjutvapen är mycket lågt, såväl i absoluta tal som i relation till antalet vapenägare, antalet legala vapen och antalet inbrottsstölder
  • De skärpningar av förvaringskraven som gjorts sedan mitten av 1990-talet har inte haft någon effekt på antalet vapenstölder
  • Det finns allvarliga brister i polisens rapportering av vapenstölder