Stomprogram 2010

Stomprogram 2010 finns sedan en längre tid tillbaka under tävlingsverksamhet.