Stadgerevision

Förbundsstyrelsen har tagit fram förslag till reviderade stadgar för Förbundet och reviderade normalstadgar för kretsar och föreningar. Förslaget kommer att diskuteras på årets landsdelskonferenser. Först därefter kommer Förbundsstyrelsen att fatta beslut avseende proposition i frågan. Dessa stadgar är således endast ett förslag. Någon proposition har ännu inte lagts och något beslut om ändrade stadgar har således inte fattats av Förbundsmötet. Intill så sker gäller alltså nuvarande stadgar som du hittar under rubriken om oss.   Förslaget till nya stadgar återfinns nedan.

Förslag till nya stadgar för Svenska Pistolskytteförbundet

Kommentarer till förslaget till nya stadgar för Svenska Pistolskytteförbundet

 

Förslag till nya Normalstadgar för Pistolskyttekrets

Kommentarer till förslaget till nya Normalstadgar för Pistolskyttekrets

 

Förslag till nya Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentarer till Förslag till nya Normalstadgar för Pistolskytteförening