SM fält och precision – Dag 4

Sista dagen på SM i Göteborg bjöd på precisionsskjutning i öppen B samt fältskjutning i öppen A.

Natten till söndagen hade det regnat vilket gjorde terrängen på fältbanan lite mer vattensjuk än tidigare, men motiverade skyttar travar gärna ut till fältmålen för att granska sina träffar. Det var fortsatt stor aktivitet både på tävlingscentret på Sisjön och i Högsbo trots att det var tävlingarnas sista dag.

I fältskjutningen sköt sex skyttar fullt med 60 träff, vilket resulterade i en särskjutning om samtliga medaljer. Det avgjordes snabbt i två särskjutningsomgångar där till slut Krister Hellström, Lunds Pk, stod som svensk mästare.

Finalen i precisionsskjutningen blev även det en nervpirrande avslutning på dagen. I slutet stod Christer Stenqvist, Håtuna Pssk, som svensk mästare. Per-Anders Lander och Jesper Gäf Persson låg hack i häl och hamnade i särskjutning om silver och brons där Per-Anders till slut tog silver efter särskjutning.

Vid prisutdelningen fanns Svenska Pistolskytteförbundets styrelseordförande Mike Winnerstig på plats. Han berättade om förbundets arbete och hur han såg positivt på utveckligen för skyttarna och kommande regler gällande vapen. Mike delade även ut standarer till arrangörerna samt förtjänstplaketter till funktionärer.

Tävlingsledaren Lars Erik Bjuhr avslutade dagen med att tacka alla som hjälpt till och samtliga skyttar som ställt upp i tävlinarna. Svenska Pistolskytteförbundet tackar föreningar och funktionärer i Göteborg och Bohusläns Pistolskyttekrets för ett väl genomfört SM.

Samtliga resultat kommer att publiceras på https://www.okrets.se/sm-2023

År 2024 kommer SM att genomföras i Malmö. Mer information finns att läsa på https://pistolsm2024.se.

Svenska mästare individuellt
Precision Öppen B – Christer Stenqvist, Håtuna Pssk
Fält Öppen A – Krister Hellström, Lunds Pk

Svenska mästare lag
Precision Öppen B – Lövsta Skf (Niclas Blomgren, Anders Eklund, Patrik Steffens)
Fält Öppen A – Sandvikens Psk (Gabor Buzsaky, Lars Hammarlund, Roger Norèn)