Skjuthandboken upplaga 14

Den nya upplagan av SHB finns nu på hemsidan...

och kommer att finnas tillgänglig för försäljning från och med den 10 januari 2012. Priset är oförändrat 200 kronor. Beställningar mottas av Yvonne Ericsson. yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se

(SHB för nedladdning, klicka här.)

Under vecka 2 kommer också, i vanlig ordning, ett gratisexemplar att sändas ut till föreningarna.

Mats Stoltz