SäkB 2020

Säkerhetsbestämmelser civilt skytte är nu framarbetad. Anläggningstekniska rådet (ATR) har gemensamt med samtliga skytteorganisationer tagit fram en ny version. Den nya versionen är planerad att göras publik senare delen av september.SäkB 2020 var tänkt att publiceras från och med 1/1 2020. Med hänsyn till att Polismyndigheten kom med nya direktiv som innebar att de själva skulle ta fram föreskrifter för vilka riktlinjer som gäller för en säker skjutbana så avslutade ATR sitt arbete med SäkB 2020. ATR återupptog därefter arbetet på nytt eftersom man ansåg att nuvarande SäkB 2015 behöver revideras med hänsyn till nya skytteformer mm. ATR för en dialog med Polismyndigheten och ett möte är inplanerat i början av september, efter mötet kommer SäkB 2020 att göras publikt. Anläggningstekniska Rådet