Rikstävlingen på Hemortens banor med luftpistol

Resultatlista finns nu utlagd på hemsidan, klicka här.