Rikspolischefen: ”Vi har inget uppdrag att minska antalet legala vapen i samhället”

Svenska Pistolskytteförbundet var som vanligt representerat vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari.

Några ljusglimtar syntes under en konferens som annars dominerades av
försvarspolitisk oreda. Vi – förbundsordförande Stefan Kristiansson och
styrelseordförande Mike Winnerstig – fick bl.a. tillfälle att föra en dialog med
ansvariga generaler på det militära högkvarteret vad gäller det stöd som
Försvarsmakten kan ge till Förbundets tävlingsverksamhet. Detta stöd fungerar idag ibland bra och ibland inte alls.

Vi fick också tillfälle att ställa offentliga frågor till Rikskriminalpolischefen Henrik Malmquist om problemen med det illegala skjutandet på gator och torg och de rop på skärpt vapenlagstiftning för legala vapeninnehavare som detta ibland genererar.

Rikskriminalpolischefen medgav att legala tävlings- och jaktvapen nästan aldrig används vid denna form av skjutningar. Vid en direkt fråga till Rikspolischefen Bengt Svenson, om huruvida RPS hade ett uppdrag att minska antalet legala vapen i samhället, svarade rikspolischefen entydigt: ”Nej, något sådant uppdrag har vi inte, däremot har vi ett uppdrag att minska de illegala vapnen i samhället”. Detta var mycket välkomna besked för vår del eftersom det har antytts på lägre nivåer inom både RPS och inte minst polismyndigheten i Västra Götaland att ett sådant uppdrag skulle föreligga. Detta är alltså inte korrekt och ska föras fram vid behov på både lokal och central nivå.

Meningsutbytet med rikspolischefen kan ses på följande inslag, ca 1h 36minuter in i programmet:

http://www.folkochforsvar.se/index.php/rikskonferensen_spelare/items/rikskonferensen-2014-tisdag-1605-1800.html

Mike Winnerstig