REGELBOK PPC 2012

Regelbok PPC 2012 har fastställts och...

finns på hemsidan, klicka här.

Regelboken kommer också att tryckas upp och distribueras kostnadsfritt i ett exemplar till varje krets och förening under februari.

Ytterligare exemplar kan beställas från Förbundskansliet ( yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se ) till ett pris av av 50 kronor styck, porto tillkommer.

Mats Stoltz