Rättelser i Skjuthandboken PPC

Det är ofrånkomligt att det i alla publikationer förekommer tryckfel, mer eller mindre allvarliga. Nu finns det ett dokument där rättelser, av de fel som bedöms som mer väsentliga än andra, läggs upp fortlöpande.Ladda hem som PDF