Rättelse SäkB Civilt skytte 2010

På förekommen anledning publiceras följande rättelse.

Punkten 2.3.1 gäller generellt inte för skjutbanor som enbart är avsedda för skjutning med pistol. Dock kan avsteg göras av SSO med hänsyn till närliggande omgivning. (Exempelvis; Bostäder, kommunikationsleder, friluftsverksamhet).

Till SäkB, klicka här.