Provverksamhet med stödhand

PM för prov med stödhand för skyttar som fyllt 70 år, se fil