PRELIMINÄR resultatlista för Rikstävlingen på Hemortens Banor 2018

Listan är preliminär och saknar inteckningarna för rikstävlingsmedaljen. Dessa kommer att läggas till när vi har kontrollerat uppräkningarna på inteckningarna. Synpunkter i övrigt på listan mailas till hemortens@pistolskytteforbundet.se senast 10/10 2018. Där efter kan inga ändringar göras utan listan fastställs.Preliminär resultatlista 20180912-1 Vi har kontrollerat alla som har skjutit i klass 1U, 1B och 1S och klassat upp de som skjutit i fel klass. Skytt som tog pistolskyttekortet 2017 eller tidigare men inte tagit guld har klassats upp till 1B från 1U.  Skytt som har guldmärke sedan 2017 eller tidigare har klassats upp till klass 2.Skyttar som tidigare har skjutit i högre klass i tävlingen har klassat upp till samma klass som tidigare. Sammanlagt är det 85 skyttar som har klassats upp. Bara i 1U har 21% av skyttarna tävlat i fel klass.