Påminnelse Årsrapportering

I nästa vecka skickas sändlistor till tryckeriet som trycker NP.

De föreningar som fortfarande inte har årsrapporterat måste skicka årsrapport till egen krets samt kopia till kansliet senast tisdag. Försenad årsrapport innebär försenad NP till medlemmarna.