Om nationell tävling och kretstävling – ett förtydligande

”Nationell tävling är en tävling som med Förbundets medgivande arrangeras av krets eller förening…” (SHB C.3.1.2).

”Kretstävling är sådan tävling, som anordnas av krets eller förening inom kretsen på uppdrag av eller efter medgivande av kretsstyrelsen…” (SHB C.3.1.4).

Detta innebär att om en nationell tävling har fått Förbundets medgivande (d.v.s. publicerats i Förbundets tävlingsprogram som nationell tävling), så får den genomföras. Arrangören skall då göra en riskbedömning och tillse att tävlingen genomföras i enlighet med myndigheters föreskrifter och råd samt med förbundsstyrelsens aktuella beslut (publicerade på förbundets hemsida).

Om arrangören beslutar att tävlingen inte genomförs, informeras Förbundskansliet och egen kretsstyrelse om detta.