Nytt måldokument för Förbundet

SPSF:s förbundsstyrelse beslöt vid sitt senaste möte att fastslå ett målsättningsdokument, Måldokument SPSF 2025.

Dokumentet syftar till att beskriva förbundsstyrelsens målbild för Förbundet på tio års sikt.

Framöver kommer förbundsstyrelsen att fördela arbetet inom sig baserat på detta dokument när det gäller framtidsfrågor av olika slag, så att dokumentets målbild blir verklighet år 2025. Från detta dokument kommer vi också att successivt ta fram mer operativa planer för alla de områden som måldokumentet anger.

Vi välkomnar alla synpunkter på dokumentet från kretsar, föreningar och medlemmar!

Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF