Ny Vitbok om bly i kulfång

FOI har på uppdrag av den samlade skytterörelsen tagit fram en ny vitbok.

I samband med det har följande pressrelease gått ut.

Svenska Pistolskytteförbundet

Frivilliga skytterörelsen

Skytterörelsens ungdomsorganisation

Svenska Skyttesportförbundet

Skolskyttefrämjandet

PRESSMEDDELANDE

2008-11-14

Det faktum att ammunition innehåller bly har under en längre tid varit föremål för diskussion, utredningar och politiska beslut. Huvuddelen av den samlade skytterörelsens skjutbanor är utrustade med så kallade traditionella kulfång som består av grus och sand. Frågan är om dessa kulfång utgör en risk för hälsa och miljö.

För den samlade svenska skytterörelsen är det en självklarhet att värna om en god miljö. Vi arbetar därför aktivt med miljöfrågor som berör vår verksamhet. Det är viktigt att debatten om detta liksom eventuella politiska beslut i ärendet grundas på vetenskaplig och beprövad erfarenhet

Den samlade skytterörelsen har därför, inom ramen för sin samarbetsorganisation, Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation, gett FOI Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag att belysa kulfångsproblematiken i en vetenskaplig rapport. ”Vitbok – om bly i kulfång” visar att de risker som kulfången innebär för miljö och hälsa är marginella och kan dessutom minimeras ytterligare genom ett antal enkla åtgärder. Vitboken bifogas med detta pressmeddelande.

 

Mats Stoltz

Sekreterare Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation

08-553 401 61

0705-88 99 81

mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se