Ny Skjuthandbok

Sättningen av Ny Skjuthandbok upplaga 13 har påbörjats.

Arbetet med att infoga texten i den nya strukturen är nu klart och tryckning beräknas ske i slutet på november. De första exemplaren kommer sedan att distribueras till föreningarna i samband med föreningsutskicket i december.