Ny SäkB

Under 2014 kommer nya säkerhetsbestämmelser för civilt skytte tas fram.

Den nya utgåvan kommer att gälla från och med 2015. Du och din förening är välkomna med förslag till ändringar och tillägg.

Kontakta Michael Normann, SvSF.