Ny generalsekreterare utsedd!

Som bekant avgår Förbundets mångårige generalsekreterare Mats Stoltz med pension per den 31/12 i år. Nu har vi den stora glädjen att meddela att en värdig efterträdare till honom utsetts, nämligen Nils-Anders Ekberg.

Nils-Anders, som den 1/1 2015 tar över som generalsekreterare, gör därmed en lite ovanlig karriärväxling: från ett civilt jobb på FMV med mycket militär koppling, och från att vara förtroendevald ledamot i Förbundsstyrelsen, till att bli Förbundets chefstjänsteman. Ur Förbundets synvinkel har detta utomordentligt stora fördelar: Nils-Anders har en gedigen administrativ erfarenhet av Förbundet, från lokala och regionala sammanhang i Värmland sedan sent 70-tal till ordförandeskapet för Förbundets tävlingskommitté och verkställande utskott sedan flera år. Därtill är Nils-Anders kunskaper om svenskt pistolskytte närmast encyklopediska, och detta i kombination med hans goda förmåga att uttrycka sig skriftligt – något som är helt centralt när det gäller att hantera t ex vapenlagstiftningsfrågor i relation till riksdag, regering och myndigheter – gör att Förbundet nu kan fortsätta att framgångsrikt hantera alla de utmaningar som ligger framför oss.

Detta är vi inom Förbundsstyrelsen mycket glada över och hälsar därför Nils-Anders varmt välkommen som generalsekreterare 2015. Han kommer att presenteras utförligare i kommande nummer av NP.

Mike Winnerstig

Styrelseordförande