Ny fråga till Ygeman

I skytte- och jägarrörelsen följer vi noga utvecklingen avseende EU:s vapendirektiv. Häromdagen blev vi varse att ett nytt förslag till ändring av direktivet lagts av en tjänstemannaarbetsgrupp inom europeiska rådet, där även svenska tjänstemän bidragit.

Förslaget skulle innebära katastrofala konsekvenser inte minst för svenskt pistolskytte, eftersom alla halvautomatiska vapen med magasinskapacitet över sex skott skulle förbjudas om det går igenom.

Som ett sätt att hålla trycket uppe mot regeringen har nu Svenska Pistolskytteförbundet samt Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet och Svenska Skidskytteförbundet skrivit en gemensam inlaga till inrikesministern för att bringa klarhet i detta.

Se länkat dokument nedan.

Med skyttehälsning

Mike Winnerstig

Styrelseordförande, SPSF